Bình luận

Tóm tắt cái status là làm quen trai trên Tinder rồi hẹn chịch. Chịch xong khoái quá ở chung. Xong bị đè rồi rên. Hết. Các mẹ đừng đọc cho mắc công ? Trên đây chị em ế héo rũ mà cứ khoe chồng, khoe vợ suốt ?
Ý cưng là khoe chuối tây khoai to mà lại còn nhẵn thín chứ j :)) công thuần cái quần què :)) nát cúc vì chuối tây đi :)) mà nghe bạn mị đi du học bên pháp khen trai pháp nó đẹp kỳ diệu và nó ga lăng lắm đấy :)))
Oke FINE. TAO ỔN NHÉ. Để tao tải TINDER cho vừa lòng. Chúc sớm banh cúc, rồi giãn cơ hậu môn lên đây mà xin bí kiếp làm cúc nhỏ lại