Bình luận

23 tuổi, cho bắt đầu quen bồ từ lúc 15 tuổi đi, là có 8 năm. 8 năm 40 mối tình vị chi 1 năm có 5 mối tình. Một năm 12 tháng chia cho 5 mối tình vị chi 1 người trụ được 2 tháng mấy ? Lợi hại! Ừ không lăn nhăn đâu, không lăn nhăn đâu, không hề lăn nhăn đâu, đm ? . Tìm tư vấn làm gì khi tự bản thân không muốn từ bỏ thì ai nói qq gì cũng vô dụng ? Hãy nghĩ đến kiếp sau bị hơn 40 người lừa dối mà bớt tạo nghiệp đi ?