Bình luận

Những thằng có cái tính như thế tức là nó muốn có thêm 1 vài thằng ng iu nữa. Thớt nên vui vì mình vừa thoát khỏi 1 tên khốn nạn đi. Bây giờ thì chỉnh chu vào, mình đi tìm người mới, tốt hơn nó. Oke =))
Em ơi bỏ mẹ con Hamlone đó đi em thứ trai mất nết ăn tạp e đeo làm éo gì. Lo mà kiếm 1 đứa biết trân trọng e đấy. Đừng tối ngày lao đầu dô 1 thằng nv r khổ vì phải ghen e nhé.