Bình luận

Mãi đến năm 12 vẫn nghĩ mình thích con gái, chỉ là sau 1 buổi học thêm ngồi cạnh nó thì mỗi lầm nó đi ngang lớp mình là ngoái theo nhìn cho bằng đc! Chỉ vậy thôi! :)
Tao vẫn còn nhớ như in cái giác giác người mình đơn phương đụng chạm vào cơ thể. Có một chút vui, sợ sệt, giả vờ, một chút đam mê và một chút muốn hoà vào nhau. Uhm. Thì người chưa từng cũ.