Bình luận

1 kết cục, 2 câu truyện...mình cũng đã ở vào vịt rí của bạn cách đây không lâu, người ấy bước vào đời mình, rồi cứ thế đi ra nhưng chẳng hề quen biết "ai yêu nhiều người ấy thua"...