Bình luận

Nghiệt ngã.. Riết rồi cái gì cũng có thể xảy ra.. Lên đây khoe bồ, khoe vợ, khoe được nhiễu enzim lên tay ha gì.. Sáng sớm hà! Thứ yêu nghiệt
Chắc mai đi lập đàng cầu siu cho mấy con yêu nghiệt kiu này quá :)) Để t bắt trước nó cmt: " tao ế mấy chục năm mà có thằng nào thồn cu vô họng đâu sao mà phải chịu cảnh này, cầu cho tụi bây chia tay" :))