Bình luận

Anh ơi nhà mình còn phòng không. Em cũng đang cần gấp vì tháng sau em sẽ lăn lội từ cần thơ lên sài gòn "chỉ vì...chỉ vì...em yêu anh...ố ồ ồ ố ô.." kkkaa