Bình luận

Confession này chắc được đầu tư chất xám để sáng tác lắm nên đọc đở annoyed hơn những cái khác nhiều, nên like cái cho tác giả dc an ủi nè