Bình luận

Giời ạ, anh ấy không chết nhé, chỉ bị bỏng nhẹ bên ngoài, dưỡng thương 1 tuần à, còn bà thím kia thì về chăm cho bồ nó thiếu điều tưởng thằng kia từ cõi chớt trở dìa, giờ 2 đứa vui rồi. Come out luôn rồi. Cả 2 giờ sống ở Ninh Kiều ấy. Mình đoán v thôi chứ ko biết đúng không nữa.