Bình luận

nói thật đừng buồn chứ ai mượn come out giùm làm chi ?? Không ai muốn con mình đồng tính cả, họ miệt thị đánh đập là chuyện bình thường rồi. Do bản thân a, tham quá thì thâm thôi . Mình chỉ thấy tội cho bạn ấy vì mất sớm khi còn quá trẻ thôi. Chứ ở với người ích kỉ như anh sớm muộn gì cũng khổ