Bình luận

Hồi trước tao tưởng 20cm là bình thường, cỡ một gang tay của tao thôi, nhưng mà đo gang tay nó tương đối trừu tượng, tao còn chưa hiểu rõ sự khủng bố vô nhân đạo của 20cm. Cho đến khi tao đọc truyện, thấy trong đó bé thụ nói, ẻm cầm chai coca đo thử chiều dài và đạt đến 18cm... Tao nhìn chai coca mà chạnh lòng... Từ đó tao không bao giờ dám coi thường 18 cm nữa. 20cm là quái vật cmnr :)
Ui !! Bự không do cách tập !! Như mỗi lần thủ dâm chịu khó kéo ku lên xuống qua lại mỗi lần giữ 2-3p nhé !!! Sóc nhưng Ko cho ra !! Cứ kéo nhé !! Tuần chịu khó thủ dâm hai lần !! Mỗi lần ra xong ăn nhiều chuối với nhiều chất vào :* chúc cưng trym như ý muốn !! Thắc mắc Inb hỏi mị !! Mị chỉ cho !! Hía hía ;))))