Bình luận

Sao cái vụ chia tay ấy mk cứ thấy sặc mùi nhúng tay của ông a zai thế nhỉ??? (chỉ là ý kiến riêng thôi)