Bình luận

Trong chuyện này. Tôi thấy yêu là ít mà SỢ thì nhiều. Chắc ám ảnh tới chức vụ của công ty hoặc sợ bị nó đá. Đàn ông thì cho đáng đàn ông dù bê đê cũng vậy, cũng như yêu thì yêu chứ không nên coi thường nhau như vậy.