Bình luận

Trời quơi... Tuổi trẻ bây giờ dữ dội thiệt, mới cấp 2 đã lái máy bay. Cơ mà có vẻ bằng lái của phi công này là hàng fake rồi nên bay chưa được khéo. :v
Đứa thì quen nhau năm cấp 3 tới giờ , đứa thì quen từ nhỏ , tự hỏi khi nào mình có người yêu :)) k lẽ chết ế trong thân già này :v