Bình luận

Mục đích của m chỉ là khoe phá zin 1 thằng top ngon lành thôi à, ??? nói cho mày biết tao đang gato vs mày nhé cmm thằng thớt thối