Bình luận

Tôi chợt nghĩ, nếu ko có cái gọi là kì thị giới tính tồn tại trong xã hội này, trong mỗi con người thì sẽ ko có những con người ko dám vượt qua mặc cảm của bản thân, rào cản của xã hội.
Mấy cái thể loại mà vô trách nhiệm như vầy, đọc chẳng vui, nếu ban đầu đã ko yêu thì đừng yêu, còn đã khiến con người ta chờ đợi thì phải cố gắng đền đáp chứ, đàn ông mà như vậy là đồ bỏ,