Bình luận

Dù thế nào, người tổn thương vẫn là gia đình a ta :)) hoặc chấm dứt hoặc bảo a ta li hôn rồi 2 người đến vs nhau chứ đừng bao giờ làm trò sau lưng người vợ đó :)
thấy nhiều bạn chỉ trích ghê ha ng ta 40 thời ấy bị ép lấy vk là dĩ nhiên, bây giờ còn vậy huống chi ngày ấy... vs cả sống một cuộc sống như vậy ng ta mới là ng đau khổ nhất... còn bỏ vợ theo zai các b nghĩ quá đơn giản như thế chắc là có trách nhiệm vs ai đó sao.... Chỉ biết phê phán mà k cần cảm thông!!! Mình xin nhận gạch xây nhà