Bình luận

phải nói ... thấy cuộc đời của gay quanh đi quẩn lại cũng 1 chữ khổ . Dù đã come out hay không hay là đã come out chưa chắc gì đã đánh đổi được 2 chữ '' hạnh phúc '' Dù được gia đình chấp nhận nhưng chưa chắc có được một người ở bên cạnh lo lắng , quan tâm mình , có thể gọi đó là ... thân già quạnh hiu :)
Thương chú. Tội chú. Lấy chú làm tấm gương để ráng cày, sau này có tiền, ế chổng mông lên cũng được cũng chẳng sao vì lúc đó có thể tự lo cho bản thân mình và đẻ một đứa con mang thai hộ. Lo cho nó là xong đời.