Bình luận

Viết nhật ký nên viết vào sổ sách e à chớ đâu mà em lên page viết nguyên cái kịch bản như Nhật ký yểu điệu thục nam vậy?Lần đầu hăm he bỏ qua mấy lần sau đừng hỏi sao mấy con ế nó ác.Thân!
Moẹ. Tưởng kể tội chồng để đòi chia tay. Hoá ra khoe chồng yêu chồng quý chồng chịch trả thù. Định khuyên cách trả thù thằng chồng bằng cách cho nó nhịn chịch ai ngờ một cái kết có hậu thật. Tôi đi chết đây.....