Bình luận

Tóm tắt: Một anh công ế tìm người yêu, nhiều lần đều dính vào gái đã có chồng. Nay anh viết confs than ế mà không để lại phương tiện gì để liên lạc vậy anh ới. ?