Bình luận

Đôi khi thái độ lồi lõm sẽ đi chung với người có thái độ lồi đúng chỗ lõm và lõm đúng chỗ lồi, người ghê gớm sẽ gặp người gớm ghê Bản thân nhiều lần cũng nghĩ phải giữ giá, nhưng rốt cuộc vì điều gì cũng cốt yếu để bản thân được vui vẻ, được thoải mái, nên đôi lúc thấy ai hợp ý hợp tính hợp suy nghĩ thì cứ inbox nói chuyện, duyên số mà trúng thì kết hợp thành đôi, thế thôi anh ạ