Bình luận

Tao với mày bằng tuổi, mày đã khoe thì đừng trách tao độc mồm. Cái dòng mà yêu đương xơ múi bạn thân đi ha! Mốt chia tay là mất hết, mất luôn cái quần chíp nha con!!!
Đm lại con yêu nghiệt Bách Khoa nào tự thồn cho lòi bản họng ra vậy -_- quỷ hà, đợi 2 tháng nữa chụy đỗ Bách Khoa, chụy tán sml cho tỉnh, ngar !!!
Thứ đồ gái hư gái thúi. Gái chung buồng chuối chui lên. Gái xà bang xà beng sấc bấc sang bang hàng nhang hàng chợ. Gái rừng gái núi gái không nơi nương tựa. Gái ăn không coi nồi ỉa không coi hướng chướn khí sình bụng. Gái địa ngục âm tào gài màu gái quê gái điên gái khùng... chừa nha mạiiii
Một đống phẫn nộ tao chân thành quăng vào mặt mày, tao chúc nó là top nếu mày là top và chúc nó là bot nếu mày là bot, chúng mày mãi mãi không được yên thânnnnn
Ngày xưa nghe giang hồ đồn Ngoại Thương nhiều đồng môn nên bỏ lớp Bách Khoa 300 đứa con trai sang Ngoại Thương học với 200 đứa con gái. Bây giờ 29 tuổi vẫn còn ế :|