Bình luận

Một thằng có mới nới cũ gặp một đứa bẩn tính trơ trẽn giật bạn trai người ta. Kết quả thằng bỏ rơi người ta bị người khác bỏ rơi, quỵ lụy xin xỏ thằng bẩn tính đừng bỏ rơi mình nhưng bị cho vào sổ đen thành người lạ nơi cuối đường. Đúng là một cái kết nhân quả hạnh phúc, thấu tình đạt lý.