Bình luận

Việc về ở chung mà 4 năm nữa chắc chớt. Lo comeout sớm sớm đi cha ơiiiii. Đời người ta hết xuân xanh tới nơi rồi. Lỡ không may cha bỏ người ta đi với ai khác thì sao. P/s: ghét nhất cái thể loại giận nhau đuổi nhau đi vì cho rằng nhà của mình thì muốn làm gì làm. Rồi chạy đôn chạy đáo tìm. Cũng giống như việc đập bể cái chén mua cái mới về bù. Nhưng trái tim con người ta mong manh lắm, người ta không nói, nhưng người ta nhớ.