Bình luận

Đụng tới mấy đứa Bisexual là không thấy tương lai sáng lạng à. Bỏ liền và bỏ ngay nhé anh trai. Còn bỏ ko được thì báo cáo cho vợ nó biết mà xử lý cho ngô ra ngô khoai ra khoai (nếu được), nó mất hồn à. Đồ thứ tham lam và nhu nhược À chịch xã giao, sướng thì sướng đó, nếu may mắn thì ko có bệnh còn không may mắn dính Sida hiv chết moẹ luôn, thúi hẻo luôn. Mỗi người có một cách sống và chọn lựa nên kệ nó. Thôi bỏ nó đi tình cảm chưa tới đâu thì nên bắt đầu tìm hiểu người khác đi. Đời đủ mệt khi suy nghĩ về cuộc sống rồi, không còn nhiều thời gian suy nghĩ về những chuyện này nữa đâu. Bỏ nó và mở rộng mối quan hệ với người khác đi.