Bình luận

Thấy trai là toàn bộ NAM TÍNH chuyển sang chế độ DẸO và ẸO. Nhóc sư đệ phán cho câu là thấy LỘ NGUYÊN CON bê đê rồi. Mạnh mẽ lên coi, nói ra hết tính cách và bản thân mình trước và sau khi gặp nó. Ngừng lại những cái việc trao đổi tào lao kia và dô vấn đề chính A YÊU E giùm tui. Have fune with love P/s: Trong cuốn Nhà Giả Kim có nói, khi mình muốn làm việc gì đó, trời đất sẽ giúp đỡ tạo ra DẤU HIỆU TỰ NHIÊN, thấy hình CON CU có nghĩa là nó muốn coi thử anh có bê đê hay không hoặc việc nói con trai thích con trai cũng vậy đó. Nó mở lời vậy rồi, còn không nhảy zô mà thổ lộ nó đi. NHỚ XÉ XÁC nó nếu có MẦN TÌNH.