Bình luận

Ai cũng nghĩ nên vì hạnh phúc riêng, có đôi lúc chữ hiếu trên đời chỉ có một kiếp người để trả ơn, và ba mẹ là điều vô giá nhất trên đời, người yêu có thể rời bỏ ta mà đi,cái còn lại chính là gia đình mình
Làm ơn đừng lấy cái cớ mình sống vì mình, sống tốt, sống vs ngưòi mình yêu cũng khiến mẹ vui rồi. Nó ích kỉ lắm đấy. Biết không? Trên đời khoa có vẹn toàn. Lựa chọn ra sao, tùy bạn.