Bình luận

Giữ liên lạc coi như bạn bè được rồi, ai cũng còn con, còn gia đình, yêu hay không, đã qua nửa đời người, dù có là duyên cũng muộn rồi