Bình luận

Anh nghĩ rằng, em chỉ là người thay thế người cũ mà thôi. Cảm giác thiếu hụt sau khi tan vỡ rồi kiếm ai đó khoả lấp lại. Mối quan hệ của em chỉ là HỜ. Đến lúc có ai mở lời với nó, nó đá em như chơi. E nên làm rõ để mọi chuyện sáng tỏ và có quyết định của nhau nhé. Chứ đừng tiếc rẻ mà kéo như thế này không tốt nó làm hại 2 bên và tốn thời gian tình cảm, quan trọng làm tổn thương cảm xúc và tan vỡ cái trym của 2 bên. Chúc em may mắn.