Bình luận

Cách nói chuyện đờn ông dễ sợ,làm cái máu giựt chồng trong mình em nó nổi lên rần rần zị đó ;((((
Thời đại này ai mà khoe chuyện có bồ nữa! Xu thế xã hội hiện đại là ế trong tư thế ngẩng cao đầu! Lêu lêu mấy đứa có bồ lạc hậu =))