Bình luận

Đm, viết văn ghê zị cha nội, đm, hư cấu vồm. KTX mà ở có 2mạng ak? kTX chỗ nào vậy? Mất điện nhưng cũng ko tối om như mực mà, mà tối om như mực sao biết đường kiếm tờ lịch bóng đá mà đốt. Thư quan trọng vậy mà để ng ngoài dễ dàng tìm đc mà đốt sao. Đm, mấy thím bảo cfs toàn đứa hsg cấp tỉnh trở lên là có nguyên cmn nhân mà
ktx mà nằm ngủ ôm nhau ah, chắc ra ở trọ hả, có một đứa thụ ngây ngô như một đứa bé 5 tuổi sao, ktx mà cho đốt lửa hả, sao k bật đèn đt nhỉ, chắc 10 năm truoc ak