Bình luận

Anh này lại ngu nữa rồi. Bánh bèo kia mai mối cho anh đó là vì nó đéo muốn ai cướp bạn ra khỏi nó..nó thích b đấy mặc dù bạn là thụ.ahihi đồ ngu!
Khi có người thứ ba, đa phần sẽ đổ thừa cho người thứ ba hay thứ tư, mà không bao giờ nghĩ xấu cho người mình yêu, người mà thế gian cho rằng, tình yêu là của 2 người nhưng thằng bồ của em thì không biết đếm, đến cfs này em chửi em đay nghiến con bèo nhưng vẫn viết về anh rất nhẹ nhàng và nồng đượm