Bình luận

Hồi xưa hay nghĩ 2 cặp nam-nam và nữ-nữ che giấu cho nhau, bảo với gđ là thân nhau quá nên ở chung nhà luôn, rồi tới lúc có cháu thì thụ tình nhân tạo, cho 2 bạn nữ mang thai, 1 đứa con của cặp nam, một đứa con của cặp nữ, cặp nào cũng có con... Heaven!