Bình luận

Thế không vì tiền thì vì cái gì? mình đọc hết trơn hết trọi mà ko thấy có một chút tình yêu nào của bạn dành cho anh ấy hết trơn ấy? đéo thương ngta thì tha cho ngta đi, đừng có kéo dài nhất có thể rồi cái bùm bỏ đi để lại đau khổ cho ngta.Nghiệt chướng