Bình luận

Bọn công (top) tây nó nguy hiểm lắm đấy, lất phất nó thịt ngay. Bọn đấy chúa thích trai Á Đông. Mấy má đi du học là cẩn thận. Cứ nghĩ tụi nó là bạn nhưng cuối cùng vấp phải thành giường ngã sml xuống giường lúc đấy chỉ vó nước cầu nguyện thôi! =)))))))