Bình luận

Nghe như tiểu thuyết vậy,mình cũng muốn có 1 ai đó yêu mình như anh này , dù chỉ 1 lần thôi cũng đk ,,,nhưng khốn nạn là đeoa thấy thằng nào nó dòm ,,mà có xấu đâu ,cũng tốt lắm chứ bộ