Bình luận

Long Xuyên là quê của Ba tui, nên tui cmt vậy thôi chứ cũng không biết chia buồn với thớt thế nào....tháng sau về đó chơi tìm tour guide, hy vọng sẽ có chầu cf với ai có duyên ở đó :3