Bình luận

Tui đây cũg hay bị mấy bà chị dâu gọi "má", mấy cháu thì "cô" , còn mấy gì lớn tuổi thì " con gái", mấy a trai đẹp thì "bé" , Từ đó ko cần come out gì nữa...... Thế nên bây giờ " vợ " là chồng tui gọi.. ?..kkkk