Bình luận

-Quất ko? -Gì? Quất gì? - Cởi quần ra quất.!!! -Thiệt hả, Oke..*oimeoi ướt mơ đc 1 lần mất trinh của con đã thành hiện thực, cảm thấy thật là so happy* :))))
khen body, để ý vếu ngta, lên đây đăng cfs. Ờ thì thụ động, ờ..ờ.. con quỷ thụ giả ngu hả mại ?