Bình luận

- Hiện tại đã dạy : Quá khứ có thể là một địa điểm đẹp để nhìn ngắm, chứ chưa bao giờ là nơi tốt đẹp để đắm chìm ở lại ?. #Yeunguoiyeunguoita