Bình luận

Có những điều e lưu giữ trong tim Rồi im lìm giả vờ như không có Có những điều e xem là rất nhỏ Nhưng vẫn theo , đeo bám cả cuộc đời Có những khi em cảm thấy chơi vơi Thì em sẽ nghĩ về anh trước nhất Anh đã mất nhưng chưa bao giờ mất Anh vẫn còn sống mãi trong tim em