Bình luận

1trườg toàn nam vậy mà chưa có đứa nam thân nào. Biết t hủ nó tránh như tránh tà. Ước mơ của 1 con hủ chính là tìm đc bạn thân là gay,tìm hoài k thấy....