Bình luận

Tôi thấy Anh ấy có lỗi gì đâu bạn? Ko yêu bạn nên cư xử vậy cũng bình thường, cg có xô ngã bạn đâu. Bạn tự suy nghĩ ra ấy chứ con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ khác. Thôi thì tự thương mình thay vì dành tình cảm cho người dưng đi...