Bình luận

Nói thiệt chứ tui k có rãnh mà cố gắng cho 1 cái gì đó mà mình biết trước sẽ chăcs chắn kết thúc.... Thà k có gì cả, còn hơn có trong tay mà lòng thì đau :)