Bình luận

Có ai lười đến cấp độ tối thượng như mị chưa : đọc 3 chữ mưa, mưa xuân cái nghỉ mẹ đọc tiếp luôn =]]] Nghe nó cứ ngôn tình thế đéo đéo nào ý :v