Bình luận

Anh em kiến giả nhất phận, nợ ai nấy trả, không cớ gì phải gánh lấy cho hỏng đời mình. Khổ tận cam lai, biết sống lương thiện, chân thành với mọi người, chăm chỉ làm ăn, tằng tiện để dành, nhất định sẽ có ngày no ấm.