Bình luận

Gỡ miếng máu khô trên miệng vết thương đang lên da non, cào gãi trên đó, cảm giác vừa đau vừa sướng. Càng gỡ càng đau, càng chảy máu, càng lâu lành, lại càng sướng. Những chuyện tình cảm cũng chỉ như vậy mà thôi.