Bình luận

và khi thấy rằng người con gái nào đó không đem lại cái gọi là tình cảm cho a thì a sẽ làm sao , cắt đứt liên lạc hay chia tay. Người ta cần không phải là cái bản lĩnh lên giường anh ak, a lựa chọn thỏa mãn bản thân ư , thỏa mãn sau tàn cuộc là gì ? Tâm trạng lúc này của e là muốn đấm a một cái ghê . e nghĩ là anh nên đi học một khóa tâm lý đi, hay học ngồi thiền yoga gì đó để suy nghĩ lại việc làm của mình