Bình luận

Vâng, ai cũng hiểu 30t bạn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc làm tình. Vì bạn chỉ yêu lúc 20 21t thì chính xác b đã chinh chiến trên giường gần 9 năm à. B nói đúng là b thỏa mãn cái con, nhưng cái con của b đã lấn át nhiều hơn người rồi, Cho Nên cảm giác yêu thương ko còn Hoặc bị chai sạn đi là đúng rồi. Chỉ muốn hỏi là b muốn tiếp tục hay dừng lại. Đcm. Tình dục thì chỉ thỏa mãn cơn khoái cảm đc 1 lúc, nhưng yêu thương thì theo b suốt cả đời nhé. Mình 21t thôi khuyên bạn như vậy