Bình luận

Nó mặc đồ mèo hay đồ chó anh mua cọng dây xích xích cổ nó ngoài đầu ngõ 2 bữa là nó bỏ liền hà.Còn như mà chưa bình tĩnh được thì qua chỗ em để em an ủi cho,để vậy hoài hại tim ;)))
Đè nó ra SM tơi bời hoa lan hẹ mùa thu một bữa là nó bỏ chứ gì! Còn k bỏ thì qua đây em với anh tâm hự tới sánh bỏ nó ở nhà vài ngày là nó tởn hà! Sayhiiii
Thể loại này là thể loại mà nếu lừa dối nó thì nó lấy dao cắt phăng cái ấy. Kinh dị vcl ???